SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z izdelavo foto izdelkov preko spletne trgovine www.cewe.si. Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom – kupcem in pravice slednjega.

Spletno stran www.cewe.si in spletno trgovino upravlja družba CEWE a.s., Galvaniho 7/b, 82104 Bratislava, Slovaška, ki je tudi lastnik spletne strani in spletne trgovine ter vseh programov, ki so, za potrebe izdelave naročil, nameščeni na tej spletni strani. Navedena družba je kot ponudnik foto storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Ponudnik je v organizacijskem smislu oblikovan kot samostojna pravna oseba, in sicer predstavlja eno izmed hčerinskih družb nemškega podjetja CEWE AG&Co.OHG. V okviru opravljanja svoje dejavnosti, tj. izdelave foto izdelkov, ponudnik sodeluje z ostalimi hčerinskimi družbami materinskega podjetja kot podizvajalci, ki imajo svoje lokacije po različnih evropskih državah, pri čemer je sodelovanje z njimi odvisno od vrste naročenih izdelkov.

 

2. REGISTRACIJA

Za nakupovanje oziroma oddajo naročila v spletni trgovini se mora obiskovalec, tj. naročnik – kupec, predhodno registrirati. Pri registraciji mora izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki oziroma podatki o pravni osebi. Naročnik – kupec mora izpolniti podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo. Naročnik – kupec lahko svoje osebne podatke, podatke za osebni račun, podatke za plačilo in dostavo, kadarkoli spremeni. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.

Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo naročnika – kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo pridobi obiskovalec pravico do nakupa.

 

3. ODDAJA in PREKLIC NAROČILA

Naročnik – kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da naročnik – kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ni odgovora v njegovi vsiljeni elektronski pošti, naj o tem obvesti ponudnika na objavljeno brezplačno telefonsko številko. Po oddaji oziroma potrditvi naročila ponudnik v dogovorjenem roku izdela naročeno blago in ga odpremi.

Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik – kupec.

Glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika – kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, slednji praviloma nima pravice odstopa od pogodbe.

Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

 

4. DOBAVNI ROK IN DOSTAVA

Ponudnik naročeno blago po izdelavi zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter ki zagotavlja zaupnost narave izdelka, ter blago odpošlje najkasneje v roku 15 delovnih dni od sklenitve pogodbe, tj. od poteka roka za preklic naročila, pri čemer se dobavni roki razlikujejo glede na naročeni izdelek. Če ponudnik svoje obveznosti ne bo mogel izpolniti v roku, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestil kupca.

Ponudnikov partner za dostavo pošiljk je družba DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA. V primeru, da naročnik – kupec ne prejme paketa v 15ih delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to sporočiti ponudniku na njegove kontaktne naslove (elektronski naslov, telefonska številka).

 

Dostava se izvrši na naslov, ki ga je naročnik – kupec navedel ob registraciji ali ob naročilu. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob oddaji naročila poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik – kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči – reciklira. Kljub temu je naročnik – kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev – izdelave foto izdelkov.

 

5. CENE

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

 

V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

6. STROŠKI DOSTAVE

Stroški dostave znašajo 4,95 EUR in bremenijo naročnika – kupca.

V primeru, da so v okviru enega oddanega naročila naročeni izdelki, katerih pakiranje ni kompatibilno in je naročilo potrebno odpremiti v več paketih, je naročnik – kupec zavezan k toliko kratnemu plačilu stroškov dostave, kolikor je odpremljenih paketov. O tem je kupec – naročnik pred oddajo naročila tudi izrecno obveščen.  

 

7. NAČIN PLAČILA

Kupec – naročnik svojo obveznost plačila kupnine in stroškov dostave poravna z gotovino ob prevzemu, tj. neposredno dostavni službi ob prevzemu naročenega izdelka, bodisi s plačilno oziroma kreditno kartico ob oddaji naročila.

 

8. ODGOVORNOST ZA Napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec – naročnik dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, in sicer jih na njegovem naslovu prevzame ponudnikov partner za dostavo pošiljk, družba DPD d.o.o., ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o napaki obvestiti ponudnika najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek kupcu – naročniku izročen.

Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo – kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik:

  • odpravi napako na izdelku ali
  • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
  • vrne plačani znesek.

V primeru uveljavljanja pravice iz 3. oziroma 4. alineje je naročnik – kupec dolžan ponudniku grajani izdelek vrniti.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.

 

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z registracijo v spletni trgovini www.cewe.si se obiskovalec oziroma naročnik – kupec strinja, da ponudnik njegove osebne podatke zbira na način in v namene, kakor sledi v nadaljevanju.
Ponudnik zbira osebne podatke v spletni trgovini v največji meri z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenja zahtevanih storitev, pri čemer pa lahko podatke uporabi tudi za naslednje namene:

  • internih tržnih raziskav
  • obveščanja strank o novostih na spletni trgovini
  • obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi

Uporabnik se pridobljene osebne podatke zavezuje varovati in shranjevati skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljati samo za interne namene in jih ne posredovati tretjim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik – kupec sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

 

10. Obveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

 

11. Pritožbe in spori

Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik – kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 5 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku – kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 

12. VARSTVO POTROŠNIKOV

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila Zakona o varstvu potrošnikov.

 

13. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 07.12.2015 dalje.

 

Želimo vam čim več uspešnih in zadovoljnih nakupov preko spletne trgovine www.cewe.si!

Na tej strani uporabljamo piškotke za izboljšano uporabniško izkušnjo in analizo obiska. Z nadaljnjo uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij.